GGD'en

Lang Leve de Liefde Onderbouw & Lang Leve de Liefde Bovenbouw

GGD’en hebben een belangrijke rol in de verspreiding van Lang Leve de Liefde en waar mogelijk in het trainen van docenten om met het lespakket te kunnen werken. Lang Leve de Liefde vormt voor GGD’en een belangrijk instrument om de doelstellingen rondom seksuele gezondheid van de jeugd te realiseren. Soa Aids Nederland organiseert trainingen voor GGD-medewerkers over Lang Leve de Liefde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette Schutte (LSchutte@soaaids.nl). Voor andere vragen over Lang Leve de Liefde kunt u contact opnemen met Suzanne Meijer of Marieke van den Borne. Hiervoor kunt u mailen naar info@langlevedeliefde.nl

 

 

Lang Leve de Liefde MBO

Voor het MBO wordt momenteel onderzocht wat de beste strategieën zijn om het lesprogramma te verspreiden. Eén van de onderzochte strategieën is een opzet waarin Sense verpleegkundigen een actieve rol vervullen bij werving, training en begeleiding van docenten. Na het schooljaar 2012/2013 zal op basis van de resultaten van dit onderzoek een implementatieplan gemaakt worden. Dan zal duidelijk zijn welke rol GGD-en in de verdere implementatie van het lesprogramma zullen krijgen en in hoeverre zij betrokken zullen zijn bij de training van docenten. Als u als GGD eerder aan de slag wilt met Lang Leve de Liefde MBO kunt u contact opnemen met meg.wolfers@rotterdam.nl